Η τεχνική υποστήριξη είναι θέμα που προβληματίζει τον τελικό χρήστη για το προϊόν . Η εμπειρία στο χώρο των κατασκευών (υδραυλικά – θέρμανση – αποχέτευση – πυρασφάλεια και ότι έχει να κάνει με εγκατάσταση νερού) από το 1989 για τον Αναστάσιο και από το 1996 για τον Κλεάνθη , τους οδήγησαν στο να πάρουν την απόφαση να δημιουργήσουν την εταιρεία της οποίας ο βασικός σκοπός της θα είναι η διευκόλυνση, η καινοτομία, η λύση προβλημάτων τα οποία συνάντησαν όλα αυτά τα χρόνια. Η τεχνική υποστήριξη δεν θα μπορούσε να έλλειπε απο τον προγραμματισμό της , διαθέτοντας πλήρη γκάμα ανταλλακτικών και σωστή ενημέρωση στους συνεργάτες με αποτέλεσμα ο τελικός πελάτης να μην αισθάνεται κενά στην υποστήριξη.